23) Varför vänsterförbundet?

Tack för översättningen, Charlotta Boucht!

Back to cartoons menu