Arvind Ramachandran
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo

23) Varför vänsterförbundet?

Tack för översättningen, Charlotta Boucht!

Back to cartoons menu

Back to homepage