Hej Helsinki!

Mot ett jämlikt Helsingfors!

Mot jämlikhet mellan invånare och områden i Helsingfors.

Har du någonsin undrat om ditt liv i Helsingfors kan vara bättre än det är nu? Bättre tillgång till natur, boende till rimligare pris, närmare service och olika slags hobbyer för dina barn?

Eller är du nöjd med hur bra kollektivtrafiken fungerar, hur bra skolorna är och hur lätt du får offentlig sjukvård av hög kvalitet? Eller med att snön plogas natten lång för att säkerställa en smidig vardag för dig och dina nära?

Oberoende av om du har egna idéer för att förbättra staden eller du vill försäkra dig om att den nuvarande servicen finns tillhanda även i framtiden, häng med för att göra vårt Helsingfors vänligare, trevligare och mer jämlikt, för alla.

Jag heter Arvind Ramachandran. Jag är en immigrant från Indien och jag har bott i Helsingfors i sex år. Till min utbildning är jag arkitekt och stadsplanerare. Jag fungerar också som förtroendevald på min nuvarande arbetsplats. Utanför mitt jobb är jag aktiv i frågor gällande jämlikhet och mänskliga rättigheter. Jag ordnar evenemang för att skapa gemenskap och håller också på med stand up.

Jag ställer upp i kommunalvalet 2021 som kandidat för vänsterförbundet i Helsingfors röstningsområde. Städer är min passion och jag ser framemot att samarbeta med en mångfaldig och motiverad grupp av Helsingforsare för att påverka hur vår stad är planerad, bygd och ledd.

Det huvudsakliga målet med kampanjen är att minska på social ojämlikhet i staden både mellan invånare och områden. Vi vill bygga en stad för alla. I synnerhet för dem som ofta förbises, såsom barn, ungdomar, ensamstående föräldrar, arbetslösa, äldre, personer tillhörande en etnisk- köns- eller sexuell minoritet, hemlösa och personer med funktionshinder eller internationell bakgrund.

Detta uppnås genom att:

Förbättra tillgången till grundläggande service runtom i staden, med speciellt fokus på områden med sämre servicenivå

Minska på stadsplaneringens lång- och kortvariga miljöpåverkan

Främja gemenskapskänslan hos olika invånargrupper

Stöda dem som pga. individuella eller strukturella orsaker upplever marginalisering

På de här sidorna presenteras en vision av en stad som fungerar för många, inte bara för de få. Du hittar också allmän information om det kommande kommunalvalet i Finland.

Du är hjärtligt välkommen att hoppa på denna resa mot ett vänligare, trevligare och mer jämlikt Helsingfors.

 

Följ, stöd och dela kampanjen på följande sidor:

https://www.arvindramachandran.com

https://www.facebook.com/arvindsome

https://www.instagram.com/arvindrchn

Donera till kampanjen:

https://www.arvindramachandran.com/donate

E-post:
arvind(at)arvind.cc

Tack på förhand! Jag ser fram emot att samarbeta med dig!